บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)38251
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)101542
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10533
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??17542
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ77693
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ52471
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ35284
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์57898
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์118275
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์42079
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์77742
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42090
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ104174
เอกภพเอกภพ25049
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน93900
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์51247
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา54461
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค128710
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11388
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา97971
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50819
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี28654
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ30655
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9150
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A24352
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14902
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A25555
พันธะเคมีพันธะเคมี11241
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32206
ตารางธาตุตารางธาตุ25594
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม44132
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี68828
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน110475
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22958
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี18748
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์57006
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์23772
พลาสติกพลาสติก31437
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์29777
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28889
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน48219
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน39984
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15310
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม113426
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26051
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก20794
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ255375
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต64920
โปรตีนโปรตีน53415
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน151543