บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)32085
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)86917
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9647
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15990
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ74030
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ50200
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34301
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์56390
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์109141
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์39809
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์74239
กาแล็กซี่กาแล็กซี่40921
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ100578
เอกภพเอกภพ24403
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน86506
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์48231
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา49132
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค118064
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10754
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา93051
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49658
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี24908
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ28192
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8794
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23110
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14176
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A22275
พันธะเคมีพันธะเคมี10506
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน30557
ตารางธาตุตารางธาตุ24611
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม40508
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี65384
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน107137
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22211
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17533
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์54774
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์22384
พลาสติกพลาสติก29989
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์28378
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์27535
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน46964
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน36870
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14677
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม108146
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม24745
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19417
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ239906
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต62186
โปรตีนโปรตีน51415
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน142310