บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)34917
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)91937
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10047
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??16518
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ76172
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ51498
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34783
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์56978
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์114497
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์40914
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์75687
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41263
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ101652
เอกภพเอกภพ24538
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน88619
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์49133
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา50546
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค119114
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10859
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา93950
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49851
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี25645
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ28739
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8899
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23320
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14373
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A23233
พันธะเคมีพันธะเคมี10666
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน30978
ตารางธาตุตารางธาตุ24819
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม41141
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี66293
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน108018
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22413
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17812
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์55693
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์22900
พลาสติกพลาสติก30587
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์28961
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28135
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47361
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน37934
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14916
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม109962
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25161
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19824
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ242441
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต63083
โปรตีนโปรตีน52054
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน146384