ก่อนหน้านี้ก็คงได้เห็นผลงานของน้อง ๆ นักเรียนกันมาบ้างแล้ว คราวนี้เราลองมาดูผลงานจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนราชีนี นำมาซึ่งผลงานที่ชื่อว่า เครื่องเตือนห้ามจอดในที่ห้ามจอด

ภาพเจ้าของผลงาน เครื่องเตือนห้ามจอดในที่ห้ามจอด
โดย อาจารย์พัชนี สหสิทธิวัฒน์ และอาจารย์ศุภศิริ ไชยณรงค์

โครงสร้างการทำงานของเครื่องเตือนห้ามจอดในที่ห้ามจอด สามาถแบ่งได้ 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนตัวตรวจจับสัญญาณ ในส่วนของเซนเซอร์ จากแบบจำลองจะมีการติดตั้งเซนเซอร์ไว้ที่ฟุตบาต เพื่อตรวจจับวัตถุหรือรถที่เข้ามาจอดบริเวณที่ห้ามจอด และส่งข้อมูลไปที่บอร์ดควบคุม

ภาพแสดงอุปกรณ์ควบคุมการทำงานด้วยบอร์ด Galileo board Gen2

ส่วนชุดควบคุมการทำงาน จะควบคุมการทำงานด้วยบอร์ด Galileo board Gen2 ซึ่งเมื่อเซนเซอร์ตัวสัญญาณมาที่บอร์ดควบคุมซึ่งมีการเขียนโปรแกรมตั้งเวลาไว้ โดยหากเซนเซอร์ส่งสัญญาณต่อเนื่องเกินเวลาห้ามจอดที่กำหนดไว้ บอร์ดควบคุมจะส่งคำสั่งไปยังโมดูลโทรศัพท์ ให้ส่งข้อความ (SMS) ไปยังโทรศัพท์ของผู้ดูแลส่วนแสดงผล ข้อความที่ได้รับจากโมดูลจะแจ้งเตือนในทันทีที่รถยนต์มาจอดเกินเวลาที่ตั้งไว้ โดยมีข้อความขึ้นว่า “parking place alarm!!”

แผนผังแสดงการทำงานของเครื่องเตือนห้ามจอดในที่ห้ามจอด