เรามักพบผู้พิการทางสายตา หรือที่เรามักจะเรียกว่า คนตาบอด นั้นตามสถานที่ต่างๆ ที่มีคนพลุกพล่าน ทั้งป้ายรถเมล์ สะพานลอย ทางม้าลาย พวกเขาเหล่านั้นมาพร้อมกับไม้เท้าคู่กายคอยช่วยในการเดินทาง คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจคือ เขาเหล่านั้นเดินทางสะดวกและปลอดภัยแค่ไหนกัน หากเขาล้มลงในกรณีฉุกเฉิน เขาเหล่านั้นช่วยเหลือตัวเองอย่างไรในเมื่อผู้คนในปัจจุบันก็ต่างเร่งรีบเสียจนไม่ได้สนใจกัน

กลุ่มนักสร้างรุ่นใหม่จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตระหนักถึงปัญหาในด้านความปลอดภัยของการเดินทางของผู้พิการทางสายตา จึงได้สร้างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ให้เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น

ภาพแสดงชุดอุปกรณ์เมื่อสวมใส่กับผู้พิการทางสายตา

อุปกรณ์นี้มีฟังก์ชันหลากหลายพอสมควรสำหรับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตา ทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง และตรวจหาทางลาดเอียงหรือบันได โดยมีความสามารถในการแจ้งเตือนด้วยเสียง พร้อมทั้งติดตามข้อมูลการเดินทางของผู้พิการที่บันทึกไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และยังมีอุปกรณ์แจ้งเตือนฉุกเฉินสำหรับขอความช่วยเหลือ ในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือนี้มีการควบคุมการทำงานด้วยบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์ Intel Galileo Gen2 โดยใช้โปรแกรม Arduino

ภาพด้านหลังแสดงให้เห็นบอร์ดควบคุมการทำงาน ไมโครคอนโทลเลอร์ (Intel Galileo Gen2)  

แหม ! ถ้านำไปใช้จริง คนอื่นจะกล้าเข้าใกล้มั้ย อาจคิดว่าเป็นระเบิดแทนที่จะเข้าช่วยเหลือกลับดันวิ่งหนีกันนะสิ ทางที่ดีจัดเก็บมีวัตถุห่อหุุ้มให้สวยงานกันหน่อยนะครับ

สำหรับฟังก์ชันแต่ละอย่างแบบในอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตานี้ เริ่มต้นที่ความสามารถในการตรวจจับสิ่งกีดขวางโดยเซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค เซนเซอร์นี้ตรวจจับวัตถุและวัดระยะทางแบบไม่สัมผัสโดยส่งคลื่นอัลตร้าโซนิคไปยังวัตถุ เซนเซอร์นี้จะทำการคำนวณระยะทางของสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหน้าและส่งข้อมูลนั้นไปยังบอร์ดควบคุมเพื่อประมวลผลและแจ้งเตือนต่อไป

ในส่วนของฟังก์ชันในการตรวจหาพื้นที่ลาดเอียง ทางชัน บันได หรือทางต่างระดับนั้นจะใช้เซนเซอร์วัดความลาดเอียง CMPS10 เซนเซอร์ดังกล่าวนี้เป็นเซนเซอร์เข็มทิศดิจิทัลและโมดูลวัดความลาดเอียงในตัวเดียวกัน โดยเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์ จากนั้นจึงประมวลผลแจ้งเตือนออกมาด้วยเสียง

ภาพการทดสอบการทำงานเมื่อข้างหน้าพบสิ่งกีดขวาง มีมีสัญญาณแจ้งเตือน

สำหรับกรณีฉุกเฉินเมื่อผู้พิการทางสายตาเกิดล้ม หรือมีอุบัติเหตุ เซนเซอร์ตรวจจับการกระแทกหรือ vibration sensor module จะส่งข้อมูลแจ้งผ่านบอร์ดควบคุม แล้วเตือนด้วยเสียงเพื่อให้คนรอบข้างช่วยเหลือ ทั้งนี้ยังส่งข้อความ (SMS) ระบุตำแหน่งและเวลาในการเกิดอุบัติเหตุของผู้พิการ และแสดงผลหน้าเว็บเป็นตำแหน่งและเวลาของการเกิดอุบัติเหตุ

ภาพแสดงกรณีที่ผู้พิการเสียหลักหรือล้มลง 

เซนเซอร์ตรวจจับการกระแทกส่งข้อมูลไปที่บอร์ดควบคุมและส่งสัญญาณการช่วยเหลือผ่านระบบ SMS พร้อมแสดงพิกัดให้เข้าช่วยเหลือ

ผลงานชิ้นนี้แม้ว่าจะเป็นผลงานจากการศึกษาทดลองในวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษา แต่นี่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่ของนักสร้างสรรค์ในเมืองไทย ทั้งยังเป็นผลงานเด็กไทยที่น่าจับตามองและควรค่าแก่การพัฒนา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณเจ้าของผลงาน  

ทีมผู้ผลิตอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

นายปะการัง เงาภู่ทอง
นายพิพัฒน์ ลัทธิไทยกุล
นายสุรเชษฐ์ วัฒนอุตสาหพงศ์
รองศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ ประกอบผล  อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง