บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย
60694
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย
12
“ประสิทธิภาพในการซักล้างของสารสกัดจากผลหนามแท่ง”
11766
การฟักไข่ด้วยใบไม้
27356
คุณภาพชีวิตสัตว์ป่า : ศึกษากรณีรังนกปากห่าง
13718
การลดความบอบช้ำของปลามีเงี่ยงขณะขนส่งด้วยลูกปิงปอง
3216
กระเจี๊ยบผง
18085
เซลล์ไฟฟ้าจากใบมะขาม
48977
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น
9399
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน
9537
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว
36616
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม
5213
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม
3222
การใช้เปลือกเม็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว
9883
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน
21770
การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการลดค่าของกรดในน้ำมันงาที่ผลิตโดยวิธีการอีดงา
3488
SOLAR ENERGY กระตุ้นผักกาดกวางตุ้ง
8754
กระดาษกล้วย
56865
ผลของความเค็มต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ SKELETONEMA COSTATUM
2968
การศึกษาการลดความเค็มของดินโดยใช้แกลบและฟางข้าว
15087
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแยกโลหะเงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้แล้วโดยวิธีอิเลคโตรไลต์แบบประยุกต์
2397
สีโปสเตอร์ยุคประหยัด
33931
แป๊บเดียว ข้าวเหนียวนิ่มได้
37476
เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง
6270
กระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ
32035
สารกระตุ้นรากจากผักโขม
12935
ราวอัตโนมัติ
15086
การเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกและอัตราเร็วในการงอกของมะพร้าวน้ำหอม
2779
ถุงเพาะเมล็ดปลอดมลภาวะ
12285
วงล้อวัดระยะทาง
17153