​RBIS มอบทุนการศึกษาระดับ A- Level

            RBIS มีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษา ระดับอายุ 16-17 ปี หรือระดับ A- Level ( Sixth Form) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 สิงหาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่ headmaster@rbis.ac.th หรือโทร 02644-5291 ต่อ121