ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship
ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship Thailand สำหรับนักเรียนไทย

          ถ้าคุณกำลังตัดสินใจจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือ MBA ที่ฮอลแลนด์ ? Orange Tulip จะช่วยคุณตามความฝันนี้!

           ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถของไทยที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์ ปีนี้เป็นปีที่ 16 ที่มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์จะนำเสนอมากขึ้นถึง 40 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่มีคะแนนดีเยี่ยม

          มีทุนการศึกษาสำหรับด้านต่าง ๆ เช่นธุรกิจและเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, MBA เช่นเดียวกับแพทย์ประสาทวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี, การท่องเที่ยว, ศิลปะ, การออกแบบและการศึกษาดนตรี

         วันปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2017 หรือ 1 เมษายน 2017 (ขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษา)
        ส่งอีเมลที่ : ots@nesothailand.org 

         รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nesothailand.org/scholarship/ots