ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นประธานเปิด “งานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference 2016 (ISMTEC 2016)”ในหัวข้อสะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมกำลังคนในอนาคต (STEM Education : Preparing a Workforce for the Future) พร้อมด้วยบรรยายพิเศษจากนักการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาประเทศ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ เยอรมนี ญี่ปุ่น มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านสะเต็มศึกษา เพื่อการพัฒนากำลังคนและสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้