คุณครูเชาวน์ สุวรรณชล คุณครูประจำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช หนึ่งในครูในที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ Thailand Innovative Teachers Leaderships Award 2014 ผู้สร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กๆ จากบริษัท Microsoft

          "เพราะนักเรียนขาดทักษะจำเป็นที่ใช้เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องเน้นให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง" รวมทั้งใช้การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีต่างๆให้เขามามีส่วนร่วม โดยสร้างให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาจากผังการเรียนรู้ จึงได้สร้างศาสตร์การเรียนรู้ จากครูเพื่อศิษย์สำหรับศตวรรษที่ 21

ผังการเรียนรู้หน้าที่ 1

          ผังการเรียนรู้ที่ครูเชาวน์สร้างขึ้นมานั้นนักเรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนคาบที่จะเรียน โดยผังการเรียนรู้นี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน 

          1. คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่อง ซึ่งจะบอกไว้ใน facebook เพื่อให้นักเรียนจดลงไป
          2. ผังการเรียนรู้หน้าที่ 1 ก็จะให้มาใน facebook เช่นกัน ให้นักเรียนจดลงไปเพื่อให้ผ่านตาว่า สสวท.กำหนดการเรียนอะไรและมีสาระสำคัญอย่างไร
          3. เริ่มเข้าสู่การเรียนรู้ โดยให้นักเรียนตั้งคำถามขึ้นมาผ่านทางสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น google plus /facebook / line โดยใช้เครือข่ายโซเชียลมีเดีย ช่วยกันตั้งคำถามเป็นคำถามของห้องเรียนขึ้นมาในแต่ละเรื่องที่เรียน จากนั้นก็จะใช้คำถามของเด็กในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด

          จากนั้นเมื่อทุกคนนำกลับไปศึกษาที่บ้านก็ทำการหาข้อมูลมาแบ่งปันกันในโซเชียลมีเดีย มีคลิปหรือเนื้อหาอะไรก็เอามาแชร์กันให้เพื่อนได้อ่าน ส่วนคลิปที่แชร์กันนั้นเมื่อมีเรื่องใหม่แชร์มาก็จะถูกเลื่อนลำดับไป ก็ให้นักเรียนนำคลิปที่แชร์สร้างเป็น QR code แล้วใส่ลงไว้ในผังการเรียนรู้

ผังการเรียนรู้หน้าที่ 2

          ความรู้ที่ได้มาก็นำมาสร้างเป็น map  ก็คือการให้นักเรียนคิด (think) จากที่บ้าน ตอนเช้าก่อนถึงคาบเรียนจะต้องส่ง map เมื่อถึงวิชาเรียนก็จะให้เด็กนำ map มาจับคู่ (pair) เพื่อดูของกันและกัน จากนั้นก็นำมาแบ่งปันกัน (share) เพื่อให้ได้เป็น map ของห้อง ส่วนนี้จะทำให้เด็กรู้จัก think, pair และ share

ตัวอย่าง Concept Map Biology 2 มิติ ของเด็กนักเรียน

          เด็กหลายคนเป็นเด็กเรียนเก่ง แต่สอบไม่ผ่านเรื่องการสื่อสาร การสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราได้ความรู้มาแล้วจะสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นรับฟังได้เข้าใจมากน้อยแค่ไหน จึงมีการให้นักเรียนนำเสนอ map โดยพูดอย่างน้อย 2 นาที ให้ครูเข้าใจ อาจจะทำเป็นคลิปลง youtube แล้วโพสใน facebook แต่ถ้า internet ใครไม่ดีก็สามารถใช้มือถืออัดคลิปมานำเสนอได้ ผังการเรียนรู้นั้นจะให้เด็กทำทั้งหมด 2 คาบ ทำ map 1 คาบ และมีคาบการนำเสนออีก 1 คาบ  จากนั้นครูจะนำผลงานทั้งหมดมานำเสนอหน้าห้อง เพื่อให้ทุกคนตั้งใจฟัง บางคนก็อาจจะทำมาเป็น infographic ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กได้ฝึกทักษะได้หลายนอกจากการนั่งบรรยายฟังในห้องแล้วเกิดแต่สติปัญญาอย่างเดียว

ตัวอย่างคลิปการนำเสนอของเด็กนักเรียน

          ขั้นตอนสุดท้ายคือ การที่เด็กนำความรู้ที่ได้มาไตอบแทนสังคม ไม่ว่าจะเป็นการที่เด็กทำ infographic หรือมุขขำๆ ไปโพสที่หน้าเพจของตัวเอง ของรายวิชาเพื่อเผยแพร่ 

ตัวอย่างผลงาน infographic ของเด็กนักเรียน

ตัวอย่างผลงานมุขสอดแทรกความรู้ทางชีววิทยาของเด็กนักเรียน

หรือเมื่อเรียนครบแล้วก็จะพาเด็กไปทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการให้สังคมแก่เด็ก 

          นอกจากนั้นก็จะมีการทดสอบก่อนและหลังเรียน มีการทดสอบหรือการทำข้อสอบผ่านเว็บไซต์ ส่วนการทดลองในห้องปฏิบัติการนั้นจะอยู่ในส่วนของสาระสนเทศและการสร้างความรู้

ห้องเรียนกลับด้าน ผสานโซเชียลมีเดียและอินโฟกราฟฟิค ศาสตร์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมการศึกษาของครูเชาวน์ ตัวอย่างผลงานดีๆที่ทุ่มเทใช้เวลาสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเด็กนักเรียนและการศึกษาของไทยจริงๆค่ะ

อ้างอิงจาก
1. http://conceptmap-biology.com/

2. http://conceptmap-biology.com/galleries/tag/infographic

3. http://conceptmap-biology.com/galleries/tag/9gag

4. http://conceptmap-biology.com/galleries/tag/conceptmap2d

5. http://conceptmap-biology.com/galleries/tag/clips-in-classroom

6. http://service-learning.teacherchao.com/?gallery=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2

7. http://service-learning.teacherchao.com/?gallery=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A