หลังจากนักวิทยาศาสตร์ค้นพบโดยบังเอิญว่ายา Sidenafil ที่ตั้งใจพัฒนาเพื่อรักษาโรคหัวใจขาดเลือดมีผลข้างเคียงทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะเพศมากขึ้น จนเกิดการแข็งตัว ตั้งแต่วันนั้นโลกก็รู้จักกับยาแก้อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ในชื่อไวอากร้า (Viagra)

article-2554927-155041EC000005DC-623_306x262

         ยาไวอากร้าช่วยแก้ปัญหาหนักใจของผู้ชายหลายล้านคนทั่วโลก ยอดขายถล่มทลายสะท้อนให้เห็นว่ายาที่รักษาบรรเทาอาการเสื่อมสมรรถภาพเป็นที่ต้องการมากขนาดไหน
         แต่แม้ยาไวอากร้าจะได้ผลดีและเป็นที่พึงพอใจ แต่ปัญหาเดียวกันของคนอีกราวครึ่งหนึ่งกลับยังไม่มีทางออก นั่นคือปัญหาของผู้หญิง ซึ่งก็มีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้เช่นกัน

         ความยากของการพัฒนายาเพื่ออาการเสื่อมสมรรถภาพทางผู้หญิงคือ อารมณ์ทางเพศผู้หญิงมีความซับซ้อนกว่าของผู้ชายมาก มีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายทั้งความพร้อมของสภาพร่างกาย ฮอร์โมน อารมณ์ความเครียด ความรัก ฯลฯ หากปัจจัยใดมีความบกพร่องก็อาจให้รู้สึกไม่พึงพอใจกับการมีเพศสัมพันธ์ได้

         ความซับซ้อนของอารมณ์ทางเพศในผู้หญิง ทำให้การพัฒนายาเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแตกเป็นหลายแนวทาง หลังจากความพยายามหลายสิบปี จนปัจจุบันมียาหลายชนิดที่อยู่ระหว่างการทดลองเพื่อรอการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากผ่านการรับรองผู้หญิงก็อาจมียาแบบเดียวกับไวอากร้าใช้เช่นกัน ตัวอย่างยาที่เขาคิวรอการรับรองอยู่ เช่น

      - Lybrido เป็นยาที่มีส่วนผสมของตัวยาคล้ายไวอากร้ากับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ซึ่งจะทำหน้าที่เสริมฤทธิ์กัน ตัวยาที่คล้ายไวอากร้าจะทำให้สมองส่วนอารมณ์ความรู้สึกตอบสนองกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดอารมณ์ทางเพศได้ดีขึ้น เป็นยาที่มุ่งรักษาภาวะความต้องการทางเพศน้อยเกินไป (hypoactive sexual desire disorder)

 lybrido-viagrafemenina

         การศึกษาชี้ว่าผู้หญิงที่ได้รับยานี้มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น มีความพึงพอใจขณะมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น ซึ่งอาจเหมาะกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเพียงคนเดียวทำให้เบื่อและเกิดภาวะความต้องการทางเพศน้อยเกินไปขึ้น

         ขณะเดียวกันก็มีรายงานถึงผลข้างเคียงว่าทำให้เกิดผื่นแดงที่ใบหน้าและคอในผู้หญิงบางราย ซึ่งปัจจุบันยา Lybrido อยู่ระหว่างการทดสอบในคนเฟส 2

       - Flibanserin เป็นยาที่ไม่ใช่กลุ่มฮอร์โมน แต่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งออกฤทธิ์ในการปรับสารเคมีต่างๆ ในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางเพศ
ในการเกิดอารมณ์ทางเพศนั้นประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆ มากมาย ตั้งแต่สเตียรอยด์ สารสื่อประสาท และฮอร์โมนเพศ ในบรรดาสารเคมีเหล่านี้ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตื่นตัวทางเพศ คือ สารสื่อประสาทจำพวกโดปามีน นอร์อีพิเนฟริน และถูกกดไว้ด้วยเซโรโทนิน สมดุลระหว่างระบบสารสื่อประสาทนี้เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและการเกิดอารมณ์ทางเพศ การที่ระบบนี้เสียสมดุลไปเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะความต้องการทางเพศต่ำ

Sprout

         Flibanserin จะออกฤทธิ์ยับยั้งโปรตีนตัวรับ (receptor) บางตัวในสมอง ทำให้ตอบสนองกับสารสื่อประสาทบางชนิดเปลี่ยนแปลงไป และเป็นการปรับการตอบสนองให้กลับมาสมดุล

         Flibanserin เคยถูกเสนอให้ FDA พิจารณาและถูกปฏิเสธมาแล้วเมื่อปี 2552 จนบริษัทผู้ผลิตล้มเลิกการขออนุมัติไป จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท Sprout หยิบมาปัดฝุ่นและขออนุมัติอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบกับมนุษย์ ซึ่งมีรายงานถึงผลข้างเคียงในหญิงที่ทดลองใช้ประมาณ 10% พบว่าเกิดอาการง่วงซึม ทำให้ทาง FDA รอข้อมูลเพิ่มเติม

         - Lady Prelox® เป็นสารสกัดสมุนไพร มีส่วนประกอบของสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศส (French Pine Bark) และสารสกัดจากผลกุหลาบ (Rose hip) เป็นหลัก ซึ่งกระบวนการสกัดไม่เปิดเผยว่าทำอย่างไร ระบุเพียงว่าสารออกฤทธิ์สำคัญคือ
สาเคมีในกลุ่ม Pycnogenol

viagra

         มีการทดสอบในอาสาสมัครหญิงอายุระหว่าง 35-45 ปี จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม และให้ลองกิน Lady Prelox® ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ พบว่า 4 สัปดาห์ ผู้หญิงตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 14.96±2.68 เป็น 28.25±2.35 และหลังจากกินติดต่อกัน 8 สัปดาห์ คะแนนความพึงพอใจเพิ่มเป็น 33.91±2.7  ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีการฝึกบริหารจัดการอารมณ์ที่ได้คะแนนเพียง 17.92±2.32 และ  23.45±1.82 ตามลำดับ

         Lady Prelox® วางขายในหลายประเทศรวมทั้งอังกฤษในราคาสูงลิบถึง £37.95 หรือประมาณ 2 พันบาท สำหรับยาที่ใช้ได้ 1 เดือน โดยต้องกินติดต่อกันทุกวัน อย่างไรก็ตาม Lady Prelox® ไม่ได้ขายในฐานะยารักษาโรค แต่จัดเป็นกลุ่มอาหารเสริมซึ่งการรับรองจะเข้มงวดน้อยกว่ายามาก นอกจากนี้ผลงานวิจัยข้างต้นที่อ้างว่าใช้ได้ผล ทำให้รู้สึกพีงพอใจกับเพศสัมพันธ์มากขึ้นนั้น ไม่ได้คำนึงถึงผลของพลาซีโบ จึงยากจะระบุว่าที่รู้สึกพึงพอใจขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการคิดไปเองว่าได้รับยาด้วยหรือไม่

         มูลค่ามหาศาลของยากลุ่มรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ผลักดันให้ผู้ผลิตยาพยายามคิดค้น แข่งขันกันเพื่อผลิตยาออกมาตอบสนองความต้องการของผู้มีปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ จนอีกไม่กี่ก้าวเราก็อาจมียาสำหรับรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพสำหรับผู้หญิงแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายาเหล่านี้จะได้รับการรับรอง ก็คงเป็นเพียงก้าวแรกของการรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้หญิงเท่านั้น เพราะอารมณ์ทางเพศของผู้หญิงซับซ้อนกว่าของผู้ชายมาก

Man-Woman-Control-Panel

         ปัญหาของผู้ชายมักเกิดจากอวัยวะเพศไม่แข็งตัว เป็นปัญหาทางกายภาพ เมื่อทำให้แข็งตัวได้ก็จบ แต่ของผู้หญิงปัญหาเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งทางกายภาพ ฮอร์โมน ความสัมพันธ์ ยาที่ผู้ผลิตพัฒนามานี้มุ่งไปที่การบรรเทาภาวะความต้องการทางเพศน้อยเกินไป ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยเท่านั้น ดังนั้น แม้ยาที่คล้ายไวอากร้าที่กำลังทดสอบอยู่นี้จะใช้งานได้ ก็อาจใช้รักษาได้เฉพาะคนที่อาการเสื่อมสมรรถภาพเกิดจากสาเหตุเดียวเท่านั้น แพทย์ผู้จ่ายยาก็ต้องวินิจฉัยให้ดีก่อน และยังมีปัญหาจากปัจจัยอื่นที่รอให้พัฒนายามาเพื่อรักษาต่อไป

อ้างอิง

http://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-ginecologica/article.php?cod=R09Y2013N04A0435
http://www.salon.com/2014/02/11/fda_wants_more_info_on_female_libido_pill/
http://sproutpharma.com/sprout-pharmaceuticals-receives-clear-guidance-from-fda-on-path-forward-to-resubmit-new-drug-application-for-flibanserin-the-first-potential-medical-treatment-for-hypoactive-sexual-desire-disorder-in/
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2554927/After-little-blue-pill-men-pink-one-women-Herbal-supplement-dubbed-female-Viagra-goes-sale-High-Street.html
http://digitaljournal.com/article/351233