บทความแนะนำ

บทความบทความการศึกษา-เรียนต่อ

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

474282 views June 04, 2014

อ่านทั้งหมด

ครูไทย ลาว ฮาวาย กับความก้าวหน้าการทดลองใช้หลักสูตรพลังงานทดแทนของฮาวาย

ครูไทย ลาว ฮาวาย กับความก้าวหน้าการทดลองใช้หลักสูตรพลังงานทดแทนของฮาวาย

พลังงานทดแทนเป็นเรื่องที่หลายประเทศให้ความสำคัญมาก ประเทศไทยเองหากจะเริ่มตื่นตัวในเรื่องนี้ ก็อาจต้องปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทน ตั้งแต่ระดับโรงเรียน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

2521 views May 23, 2014

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนทางเลือก ทางหนึ่งซึ่งหวัง

โรงเรียนทางเลือก ทางหนึ่งซึ่งหวัง

ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ วิชาการ.คอม โดย วารสาร สานสุข http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx แม้ว่าประเทศไทยจะมีการปฏิรูปการศึกษามาแล้ว 2 ครั้ง โดนครั้งแรกในปี

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

4897 views February 21, 2014

อ่านทั้งหมด

แนะเทคนิค  สู่การผลิตหนังวิทย์ สั้น  “ ศาสตร์แห่งแสง ”

แนะเทคนิค สู่การผลิตหนังวิทย์ สั้น “ ศาสตร์แห่งแสง ”

ต่อไปนี้การดูหนังจะได้ทั้งความบันเทิงและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกัน เมื่อวิทยาศาสตร์ถูกนำเสนอในรูปแบบของสื่อที่มีความทันสมัยและเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างภาพยนตร์สั้นที่ไม่ว่าใครก็ชอบดูกันทั้งนั้น

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

1507 views February 13, 2014

อ่านทั้งหมด

“พลังงานแสงอาทิตย์”  อีกทางเลือกหนึ่ง พลังงานทดแทนแห่งอนาคต

“พลังงานแสงอาทิตย์” อีกทางเลือกหนึ่ง พลังงานทดแทนแห่งอนาคต

ไฟฟ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้ว หากวันใดเราขาดไฟฟ้า ชีวิตเราก็คงจะไม่สะดวกสบายดังที่เคยเป็น เรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตอันใกล้ ที่มีแนวโน้มว่าประชากรจะเพิ่มมากขึ้น

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

4101 views November 27, 2013

อ่านทั้งหมด

แท็บเล็ต...กระดานชนวนยุคใหม่กับปัญหาที่มองเห็น

แท็บเล็ต...กระดานชนวนยุคใหม่กับปัญหาที่มองเห็น

ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ วิชาการ.คอม โดย วารสาร สื่อพลัง http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx ปีการศึกษา 2556 เป็นปีการศึกษาแรกที่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

5209 views November 21, 2013

อ่านทั้งหมด

นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (King's Scholarship)

นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (King's Scholarship)

นางสาวอรอุษา จารุวรรณ (น้องจุจัง) นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (King's Scholarship) ประจำปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ Lucy Cavendish College, University of Cambridge สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเทศอังกฤษ

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

3756 views September 26, 2013

อ่านทั้งหมด

นักเรียนทุนไทยพัฒน์

นักเรียนทุนไทยพัฒน์

นายมงคล ศิวารักษ์ นักเรียนทุนไทยพัฒน์ ปัจจุบันได้รับทุนศึกษาปริญญาทางกฎหมาย (Jurist Doctor) โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัย (University of Maine School of Law) รัฐเมน สหรัฐอเมริกา มาดูประสบการณ์ดีดีๆ เส้นทางการรับทุนและข้อแนะนำดีๆ

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

2059 views September 09, 2013

อ่านทั้งหมด

สู่สากลบนรากฐานความเป็นไทย ก้าวไกลด้วยรากเหง้า

สู่สากลบนรากฐานความเป็นไทย ก้าวไกลด้วยรากเหง้า

ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือระหว่างวารสารสื่อพลัง และวิชาการดอทคอม www.pttplc.com ก่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ผ่านมา ศ. นพ. ประเวศ วะสี ได้กล่าวถึง “การปฏิรูปการศึกษาไทย : หนทางสู่การปฏิบัติ”

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

7768 views July 30, 2013

อ่านทั้งหมด

มารู้จัก “วิทยาศาสตร์กับความงาม”  รายวิชาเพิ่มเติมใหม่ วิทย์ ม. ต้น

มารู้จัก “วิทยาศาสตร์กับความงาม” รายวิชาเพิ่มเติมใหม่ วิทย์ ม. ต้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาหนังสือเรียน และคู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์กับความงาม” ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์ความงามนี้เป็นรายวิชาเฉพาะที่เน้นการนำความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

11105 views September 24, 2013

อ่านทั้งหมด

-->