บทความแนะนำ

บทความบทความการศึกษา-เรียนต่อ

ชีวิตนักเรียนไทยในอเมริกา

ชีวิตนักเรียนไทยในอเมริกา ชีวิตนักเรียนไทยในอเมริกา โดย อาจารย์วีณา ชาครียรัตน์ MBA Finance, Duke University, USA สถาบัน ENG ME UP the English Gym 1.ชีวิตในอเมริกาเป็นอย่างไร 2.พักอาศัยอย่างไร

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

1824 views December 24, 2012

อ่านทั้งหมด

ชีวิตตอนเรียนปรับพื้นฐาน (A Level) ก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

ชีวิตตอนเรียนปรับพื้นฐาน (A Level) ก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ชีวิตตอนเรียนปรับพื้นฐาน 2 ปี (A Level) ก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอังกฤษ โดย นางสาวธรณชนก เอื้อไพโรจน์กิจ นักเรียนทุน สำนักงาน ก.พ.

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

3918 views December 03, 2012

อ่านทั้งหมด

เยาวชนสนุก เข้าใจง่าย และใกล้ตัว ไปกับเรื่องน้ำๆ ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จากภูเขาสู่ทะเล “น้ำ” สำคัญและยิ่งใหญ่ จากใจคนลุ่มน้ำท่าจีน

เยาวชนสนุก เข้าใจง่าย และใกล้ตัว ไปกับเรื่องน้ำๆ ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จากภูเขาสู่ทะเล “น้ำ” สำคัญและยิ่งใหญ่ จากใจคนลุ่มน้ำท่าจีน

เยาวชนสนุก เข้าใจง่าย และใกล้ตัว ไปกับเรื่องน้ำๆ ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จากภูเขาสู่ทะเล “น้ำ” สำคัญและยิ่งใหญ่ จากใจคนลุ่มน้ำท่าจีน ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสารสสวท.

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

1878 views December 03, 2012

อ่านทั้งหมด

“สอนคณิตศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม GSP” สื่อเทคโนโลยีการสอนแนวใหม่ ที่ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่าย

“สอนคณิตศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม GSP” สื่อเทคโนโลยีการสอนแนวใหม่ ที่ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่าย

“สอนคณิตศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม GSP” สื่อเทคโนโลยีการสอนแนวใหม่ ที่ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสารสสวท. กับวิชาการดอทคอม www.ipst.ac.th

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

10059 views November 29, 2012

อ่านทั้งหมด

เรียนวิทย์ผ่านเว็บกับครูกอบวิทย์ ใช้ Social Media โดนใจเด็ก

“เรียนวิทย์ผ่านเว็บกับครูกอบวิทย์ ใช้ Social Media โดนใจเด็ก” นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ผลงานครูไทยสู่สายตานานาชาติขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสารสสวท. กับวิชาการดอทคอม www.ipst.ac.th วันนี้พามารู้จักคุณครูกอบวิทย์

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

3595 views November 16, 2012

อ่านทั้งหมด

นำร่องวัยโจ๋ชั้นเรียนมัธยม ใช้บทเรียนออนไลน์ แซส เคอริคูลัม พำธเวย์ เพื่อกำรศึกษำแนวใหม่

นำร่องวัยโจ๋ชั้นเรียนมัธยม ใช้บทเรียนออนไลน์ แซส เคอริคูลัม พำธเวย์ เพื่อกำรศึกษำแนวใหม่

นำร่องวัยโจ๋ชั้นเรียนมัธยม ใช้บทเรียนออนไลน์ แซส เคอริคูลัม พำธเวย์ เพื่อกำรศึกษำแนวใหม่ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสารสสวท. กับวิชาการดอทคอม www.ipst.ac.th “บทเรียนแบบนี้เป็นบทเรียนที่ใช่เลย

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

1826 views October 19, 2012

อ่านทั้งหมด

วิทย์-คณิตปฐมวัย ก้าวย่างอย่างไรให้ยั่งยืน

วิทย์-คณิตปฐมวัย ก้าวย่างอย่างไรให้ยั่งยืน

วิทย์-คณิตปฐมวัย ก้าวย่างอย่างไรให้ยั่งยืนขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสารสสวท. กับวิชาการดอทคอม www.ipst.ac.th ครูปฐมวัย จัดว่าเป็นครูคนแรกที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก ครูปฐมวัย หรือผู้ดูแลเด็ก

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

12368 views October 03, 2012

อ่านทั้งหมด

“ดาราศาสตร์” กับความจำเป็นที่เด็กต้องเรียน

“ดาราศาสตร์” กับความจำเป็นที่เด็กต้องเรียน

เหตุใดเราต้องเรียนวิชาดาราศาสตร์ เรียนไปแล้วได้อะไร นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ ? เหล่านี้มักเป็นคำถามยอดฮิตสำหรับเด็กๆ ที่ต้องเรียนวิชาดาราศาสตร์ แต่จะมีครูสักกี่คนที่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

28056 views June 04, 2013

อ่านทั้งหมด

การศึกษาต่อวิทยาศาสตร์ขั้นสูงในต่างประเทศ

การศึกษาต่อวิทยาศาสตร์ขั้นสูงในต่างประเทศการศึกษาต่อวิทยาศาสตร์ขั้นสูงในต่างประเทศ 1.การเรียนต่อวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 2.การเรียนในต่างประประเทศ 3.การเลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อ

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

1624 views July 03, 2012

อ่านทั้งหมด

“เสริมทักษะครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้แข็งแกร่งการสอนวิทย์ คณิต”

“เสริมทักษะครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้แข็งแกร่งการสอนวิทย์ คณิต”

“เสริมทักษะครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้แข็งแกร่งการสอนวิทย์ คณิต”ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสารสสวท. กับวิชาการดอทคอม www.ipst.ac.th สสวท. เสริมสร้างความแข็งแกร่งการสอนวิทย์ คณิต โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เปิดสอนสายสามัญ

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

1573 views May 24, 2012

อ่านทั้งหมด

-->