อาหารเสริมบางชนิดถูกทำขึ้นในห้องทดลองคล้ายคลึงกับการทำยา บางชนิดอาจจะได้มาจากพืช แต่มันมีความแตกต่างอย่างมากของที่มาของอาหารเสริมแต่ละชนิด กลุ่มที่ได้มาจากพืชนั้นดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพมากกว่าเพราะว่ามันได้มาจากธรรมชาติ แต่ไม่มีการยืนยันว่า อาหารเสริมที่สกัดออกมาจากพืชนั้นประกอบไปด้วยสารเคมีที่คาดว่าทำให้สุขภาพนั้นดีขึ้น

ถ้ายานั้นเขียนว่าประกอบไปด้วยสารไอบูโพรเฟนที่ใช้ในการบรรเทาอาการปวดปริมาณ 200 มิลลิกรัม มันควรที่จะมีปริมาณเท่านั้นจริง ๆ ถ้าบริษัทขายให้พวกคุณมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณที่ระบุไว้นั้น พวกเขาจะทำผิดกฏหมายทันที แต่ในกรณีของอาหารเสริมที่ได้มาจากพืชนั้นไม่ได้ประกอบไปด้วยจำนวนของสารเคมีที่ได้นั้นจริง ๆ การระบุบนฉลากนั้นจะบอกว่ายาประกอบไปด้วยค่าจำนวนหนึ่งที่ได้มาจากพืชเริ่มต้นแทน ซึ่งพืชเหล่านี้จะมีสารเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ แต่มันมีปัญหาอยู่ก็คือ จำนวนของสารเคมีนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปมาได้เป็นวงกว้างจากพืชต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งและนั่นทำให้แต่ละบรรจุภัณฑ์ของอาหารเสริมนั้นไม่เท่ากัน

พืชนั้นสร้างสารเคมีมากกว่าหนึ่งชนิด เนื่อเยื่อของพวกมันประกอบไปด้วยสารเคมีจำนวนมาก อาจจะเกือบถึง 1,000 ชนิด และจำนวนของแต่ละชนิดยังเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างต้นอีกด้วย แม้ว่ามันจะถูกปลูกขึ้นมาในฟาร์มเดียวกันก็ตาม

สารเคมีในพืชจำนวนมาที่ถูกชี้ว่าเป็นอาหารเสริมนั้นจะเป็นกลุ่มสารเคมีที่ใช้ในการป้องกัน หรือที่เรียกว่าสารกลุ่มแอนไทออกซิแดนท์ ถ้าเกิดพืชมีความเครียดมาก มันอาจจะปล่อยสารกลุ่มนี้ออกมามากเป็นพิเศษ ถ้ามันไม่ได้อยู่ในสภาวะเครียด มันอาจจะผลิตออกมาเพียงเล็กน้อย

ผลไม้และผักจำนวนมากตามธรรมชาติจะมีสีสันที่หลากหลาย อาทิเช่นแครอท ส่วนประกอบที่ให้สีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในอาหารเสริมได้อีกด้วย

จำนวนของสารอาหารในดินยังสามารถส่งผลกระทบต่อสารเคมีในพืชได้อีกด้วย เมื่อสัดส่วนของสารอาหารในดินผิดไป พืชอาจจะไม่สามารถผลิตหรือใช้สารเคมีในการเจริญเติบโตได้ ซึ่งรวมไปถึงสารเคมีที่การศึกษาทางด้านอาหารเสริมแสดงให้เห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อมนุษย์

อาหารเสริมอาจจะขาดสารเคมีที่ดีต่อสุขภาพได้

ในการศึกษาหนึ่ง นักวิจัยจาก Geffen School of Medicine ที่ University of California, Los Angeles ได้ทำการศึกษาอาหารเสริมที่บรรจุสารเคมีจากทับทิม นักวิจัยพบว่า การกินผลไม้หรือดื่มน้ำผลไม้ชนิดนี้สามารถที่จะช่วยลดอัตราเสี่ยงของโรคหัวใจได้ ข้อดีนี้สามารถตรวจพบได้ทั้งการทดลองในสัตว์และคน การศึกษาหลายการศึกษาได้ทำการเชื่อมโยงข้อดีของทับทิมกับสารเคมีที่เรียกว่า แทนนิน

แต่ทับทิมสดนั้นแพงมาก มันไม่ได้มีอยู่ตลอดทั้งปี ดังนั้นบริษัททำอาหารเสริมจึงเก็บพวกมันไว้ในแคปซูล เม็ดยา หรือเม็ดยาแบบนิ่ม โดยอ้างว่ามีสารเคมีจากทับทิมอยู่ในนั้น อย่างไรก็ตามการศึกษาของ UCLA พบว่า จากอาหารเสริม 27 ชนิดที่พวกเขาทำการทดสอบ มี 17 ชนิดที่ไม่พบสารแทนนินเลย และมากกว่า 5 ชนิดมีสารแทนนินอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ที่มา: https://student.societyforscience.org/article/explainer-some-supplements-may-not-have-what-it-takes

Original Journal Source: Y. Zhang et al. Absence of pomegranate ellagitannins in the majority of commercial pomegranate extracts: Implications for standardization and quality control. Journal of Agricultural & Food Chemistry. Vol. 57, August 26, 2009, p. 7395. doi: 10.1021/jf9010017.