จากสมมติฐานที่ตั้งขึ้นเมื่อสามสิบปีมาแล้ว สภาพร่างกายที่ "แก่" ลงของคนเราเกิดขึ้นจากนำ้ตาลในเลือดเข้าจับตัวกับอะมิโนในเนื้อเยื่อ ก่อให้เกิดสารประกอบสีเหลืองนำ้ตาลที่เรียกว่า Advanced Glycation End Products (หรือ AGES) สารตัวนี้สะสมทำให้เนื้อเยื่อมนุษย์หยาบกร้านและกลายเป็นสีเหลือง หากนำ้ตาลในเลือดเข้าจับกับคอลลาเจนยิ่งจะมีผลมากขึ้นทำให้กล้ามเนื้ออ่อนลง เส้นเลือดหนาขึ้น ข้อต่อแข้งกร้าน อวัยวะทำงานไม่ปกติ ซึ่งล้วนแต่เป็นสัญญาณของความ"แก่" หลักฐานสนับสนุนสมมติฐานนี้คือผู้ป่วยโรคเบาหวานจะแสดงอาการข้างต้นก่อนวัยอันควร
Scientific American (7/00) รายงานความคืบหน้าในการวิจัยชะลอความแก่โดยการผลิตยาที่สามารถสลายพันธะและป้องกันการจับตัวระหว่างโปรตีนกับนำ้ตาล ยานี้มีชื่อว่า Dimethyl-3-phenacylthiazolium chloride (ALT-711) ประสบความสำเร็จในสัตว์ทดลองที่เป็นโรคเบาหวาน หมาและลิงแก่ๆ ทำให้หัวใจและเส้นเลือดกลับมายืดหยุ่นสูบฉีดเลือดได้มากขึ้น เรียกว่ากลับมาเป็นหนุ่มสาวเปล่งปลั่งกันถ้วนหน้า
ยาALT-711นี้จะต้องผ่านการทดสอบและอนุญาตให้ใช้กับมนุษย์ ซึ่งอาจใช้เวลาเป็นสิบปี นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์บางท่านไม่เชื่อว่ายาขนานเดียวจะหยุดยั้งความแก่ได้ เนื่องจากยังมีต้นเหตุอื่น เช่นการเกิดออกไซด์ของอนุภาคอิสระ ที่ทำให้เกิดความแก่